Protikorupční opatření

Funkcí prošetřovatele, který přijímá a prověřuje oznámení o možné korupci, byla pověřena
ing. Petra Kasalová, 569478153

Prostředky pro podání oznámení podezření na korupci:

- elektronická komunikace - prosetrovatel@plhb.cz
- schránka pro příjem listinných oznámení, která je umístěna v budově administrace ve foyer na stěně pod schody za hlavním vchodem
- osobní jednání u prošetřovatele, svého přímého nadřízeného nebo jeho nadřízeného