Vítáme vás na stránkách Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

Přijmeme do pracovního poměru lékaře, více zde.
Výběrové řízení na primaře, více zde.Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod zahajuje

akreditovaný kvalifikační kurz

SANITÁŘ

Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR a platí ve všech zdravotnických zařízeních v České republice.

Absolvent kurzu
- získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře, který se pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu podílí na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních.

Rozsah kurzu
Teoretická část : 100 vyučovacích hodin
Praktická část : 80 hodin praxe

Místo konání
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Podmínky přijetí do kurzu
věk 18 let
ukončené základní vzdělání
očkování proti virové hepatitidě typu B (případně lze očkování zahájit v průběhu kurzu – 2 dávky vakcíny musí být podány před odbornou praxí)

Termín konání
Plánované zahájení dalšího kurzu : září 2017
Plánované ukončení dalšího kurzu: listopad 2017

Dále bude kurz probíhat 2x ročně (zahájení leden, září) – podle počtu přihlášených.

Cena kurzu
5 000 Kč
Platba před zahájením kurzu.

Ukončení kurzu
Praktická a teoretická zkouška

Odborný garant
Mgr. Jaroslava Knížková, hlavní sestra
Kontakt: 569 478 151 / 602 645 928 / jknizkova@plhb.cz

Kontaktní osoba
Mgr. Alena Zdražilová, manažerka kvality
Kontakt: 569 478 379 / 734 721 756 / azdrazilova@plhb.cz

Závaznou přihlášku do sanitářského kurzu najdete zde