Vítáme vás na stránkách Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

ZÁKAZ NÁVŠTĚV OD 21.2.2018
Z důvodu nárůstu chřipkových onemocnění a na základě doporučení Krajské hygienické stanice Havlíčkův Brod jsou od 21.2.2018 do odvolání zakázány návštěvy na těchto odděleních psychiatrické nemocnice: 2, 3, 3A, 6, 7, 7A, 8, 8A, 9A, 11, 11A, 13, 13A, 15, 15A, L

Děkujeme za pochopení.

Přijmeme do pracovního poměru lékaře, psychology a adiktologa, více zde.
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod opět prokázala poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče. Více zde.


Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod pořádá

akreditovaný kvalifikační kurz

SANITÁŘ

Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR a platí ve všech zdravotnických zařízeních v České republice.

Absolvent kurzu
- získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře, který se pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu podílí na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních.

Rozsah kurzu
Teoretická část : 100 vyučovacích hodin
Praktická část : 80 hodin praxe

Místo konání
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Podmínky přijetí do kurzu
věk 18 let
ukončené základní vzdělání
očkování proti virové hepatitidě typu B (případně lze očkování zahájit v průběhu kurzu – 2 dávky vakcíny musí být podány před odbornou praxí)

Termín konání
Plánované zahájení dalšího kurzu : duben 2018 - podle počtu přihlášených

Cena kurzu
5 000 Kč
Platba před zahájením kurzu.

Ukončení kurzu
Praktická a teoretická zkouška

Odborný garant
Mgr. Jaroslava Knížková, hlavní sestra
Kontakt: 569 478 151 / 602 645 928 / jknizkova@plhb.cz

Kontaktní osoba
Mgr. Alena Zdražilová, manažerka kvality
Kontakt: 569 478 379 / 734 721 756 / azdrazilova@plhb.cz

Závaznou přihlášku do sanitářského kurzu najdete zde