Vítáme vás na stránkách Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod

OD 15.2.2021 JSOU POVOLENY NÁVŠTĚVY PACIENTŮ - za dodržení předepsaných pravidel.

PNHB z kapacitních důvodů NEPROVÁDÍ návštěvám antigenní testy na COVID-19.

PROTO NAVŠTĚVUJÍCÍ OSOBA MUSÍ PŘED ZAHÁJENÍM NÁVŠTĚVY DOLOŽIT DOKLAD O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU VYŠETŘENÍ COVID-19 (PCR nebo antigenní test – NE STARŠÍ 48 HODIN); NEBO DOKLAD O TOM, ŽE V DOBĚ 90 DNŮ PŘED DNEM NÁVŠTĚVY PRODĚLALA ONEMOCNĚNÍ COVID-19. Při návštěvě pak musí použít vlastní respirátor FFP2 bez výdechového ventilu (u dětí do 15 let stačí rouška).

Další podmínky návštěv:
• návštěvy nejsou povoleny u osob v karanténě, nebo s potvrzenou nákazou COVID-19 (výjimka je u pacientů v terminálním stadiu onemocnění za dodržení hygienických podmínek – respirátor FFP2, ochranný oblek a čepice, návleky, rukavice )
• je nutné předchozí domluvení návštěvy telefonicky
• návštěva proběhne v předem určenou hodinu
• u jednoho pacienta 1 návštěva denně v počtu max. 2 osob
• délka návštěvy bude max. 1 hodina
• návštěvy budou probíhat přednostně mimo budovu v areálu PNHB (podle počasí) nebo v návštěvních místnostech

Stejná pravidla platí pro pracovníky CDZ, komunitních a multidisciplinárních týmů v případě osobních kontaktů s pacienty i personálem PNHB.

Certifikát kvality a bezpečí - více zde


Přijmeme do pracovního poměru klinického psychologa s úplnou psychoterapeutickou kvalifikací a lékaře pro práci v multidisciplinárním týmu CDZ, lékaře, lékaře internistu s atestací, adiktologa, více zde.

PNHB