Primariát 13 gerontopsychiatrie

pavilon13.jpg
Primář: MUDr. Lucie Přikrylová

Primariát se skládá ze 3 oddělení, která poskytují převážně péči o duševně nemocné pacienty starší 65 let. Z psychiatrického hlediska se jedná většinou o osoby hospitalizované pro organické duševní poruchy - převážně demence, ale i onemocnění ostatních etiologických skupin duševních poruch, která mají pokračování v seniu (závislosti, endogenní psychózy, poruchy osobnosti apod.). Z důvodu časté polymorbidity našich nemocných, poskytujeme i péči somatickou, komplexní ošetřovatelskou péči a v závislosti na zdravotním stavu nemocných i péči rehabilitační. Přímo v hlavní budově primariátu (pavilón 13) jsou situovány 2 dílny pracovní terapie, které poskytují individuální pracovní aktivity vhodné pro aktivizaci pacientů, podporu jejich kognitivních funkcí a udržení sebeobsluhy. V letních měsících je k těmto účelům využíván i ústavní park.

Primariát je členěn na tato oddělení:
odd. 13 - přijímací gerontopsychiatrické oddělení pro muže (30 lůžek)
odd. 13A - doléčovací gerontopsychiatrické oddělení pro mobilní ženy (32 lůžek)
odd. 9A - doléčovací gerontopsychiatrické oddělení pro muže (32 lůžek)