Akreditace - obor sexuologie

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod má podle ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta od 20.10.2006 na 10 let udělenu akreditaci k uskutečňování specializačního vzdělávání v oboru sexuologie.Zájemci o absolvování specializačních stáží z řad lékařů se mohou hlásit na sekretariátu ředitele nebo přímo u přednostky sexuologického oddělení prim. MUDr. Želmíry Herrové, tel. 569 478 111, fax 569 421 842.
akreditace_sexuologie.png
akreditace_sexuologie1.png