Sdružené služby - dodávky elektrické energie pro Psychiatrickou léčebnu Havlíčkův Brod na rok 2011

Psychiatrická léčebna jako zadavatel Vás v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zájemce o veřejnou zakázku "

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, který je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem:
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny

Datum: 22.09.2010

Přílohy (Pozor: před otevřením si přílohy uložte na svůj lokalní disk!):


Zadavaci_dokumentace.doc

Priloha_c.1-Obsah_nabidky.doc

Priloha_c.2-Kryci_list_nabidky.xls

Priloha_c.3-§54pism.a,b,c.doc

Priloha_c.4-§53pism.d,e,f,g,h.doc

Priloha_c.5-§53pism.i.doc

Priloha_c.6_Prohlaseni_o_spravnich_deliktech.doc

Priloha_c.7-Prokazani_ekonomickych_a_financnich_predpokladu-§55.doc

Priloha_c.8-§56pism.a.doc

Priloha_c.9-Navrh_smlouvy_na_dodavky-el.energie.doc

Priloha_c.10-Cenova_nabidka.doc

Priloha_c.11-Ostatni_udaje_a_materialy,ktere_tvori_nabidku.doc