Pořízení pásového mycího stroje

Psychiatrická léčebna jako zadavatel Vás v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zájemce o veřejnou zakázku "

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, který je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem:
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny

Datum: 23.06.2008

Přílohy (Pozor: před otevřením si přílohy uložte na svůj lokalní disk!):


Zadávací dokumentace - hlavní část

I. - Priloha_č 1 - Obsah nabídky

II. - Příloha č. 2 - Krycí list

III. - Příloha č. 3 - §54 písm. a,b,c

IV. - Příloha č. 4 - § 53 písm. d,e,f,g,h

V. - Příloha č. 5 - § 53 písm. i

VI. - Priloha_č 6 - Prokázání ekonomických a finančních předpokladů - paragraf 55

VII. - Příloha č. 7 - § 56 písm. a

VIII. - Priloha_č 8 - Návrh kupní smlouvy na mycí stroj na nádobí

IX. - Priloha_č 9 - Cenová nabídka

X. - Priloha_č 10 - Prohlášení o závaznosti nabídky

Xl. - Priloha_č 11 - Ostatní údaje a materiály ,které tvoří nabídku