Dodání 2 ks nákladních automobilů pro Psychiatrickou léčebnu Havlíčkův Brod

Psychiatrická léčebna jako zadavatel Vás v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zájemce o veřejnou zakázku "

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, který je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem:
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny

Datum: 29.06.2010

Přílohy (Pozor: před otevřením si přílohy uložte na svůj lokalní disk!):


Zadavaci_dokumentace-hlavni_cast.doc

I.-Priloha_c 1-Obsah_nabidky .doc

II.-Priloha_c.2-Kryci_list1.xls

III.-Prilohac.3-§54_ pism._a,b,c.doc

IV.-Priloha_c.4-§53pism._d,e,f,g,h.doc

V.-Priloha_c.5-§53pism.i.doc

VI.-Priloha_c.6-§53pism.1.doc

VII.-Priloha_c.7-Prokazani_ekonomickych_predpokladu-aragraf_55.doc

VIII.-Priloha_c.8-§56pism. a.doc

IX.-Priloha_c.9-Navrh_kupni_smlouvy_na_nakladni_automobily.doc

X.-Priloha_c.10-Cenova_nabidka.doc

Xl.-Priloha_c.11-Ostatni_udaje_a_materialy,ktere_tvori_nabidku.doc