Stavební úpravy v areálu Psychiatrické léčebny Havlíčkův Brod

Psychiatrická léčebna jako zadavatel Vás v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zájemce o veřejnou zakázku "

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, který je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem:
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny

Datum: 18.06.2010

Přílohy (Pozor: před otevřením si přílohy uložte na svůj lokalní disk!):


Zadavaci_dokumentace.doc

Priloha_c.1_Obsah_nabidky.doc

Priloha_c.2_opravneni_k_podn.doc

Priloha_c.3_Navrh_smlouvy.doc

Priloha_c.4_Cenova_nabidka.doc

Priloha_c.5_Prohlaseni_o_spravnich_deliktech.doc

Proj.dok.-Monoliticke_schodiste_u_pavilonu_c.2.pdf

Proj.dok.-Oploceni_plochy_pro_odpocinek_u_pavilonu_c.2.pdf

Proj.dok.-Provedeni_plochy_pro_odpocinek_s_oplocenim_u_pavilonu_c.3.pdf

Proj.dok.-Oprava_podlah_a_vrat_garazi.pdf