Oprava ležatých rozvodů ústředního vytápění, teplé vody a cirkulace v suterénu pavilonu č.13 a č.15

Psychiatrická léčebna jako zadavatel Vás v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zájemce o veřejnou zakázku "

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, který je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem:
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny

Datum: 15.02.2010

Přílohy (Pozor: před otevřením si přílohy uložte na svůj lokalní disk!):


Zadavaci_dokumentace.doc

Priloha_c.1_Obsah_nabidky.doc

Priloha_c.2_opravneni_k_podn..doc

Priloha_c.3_Navrh_smlouvy.doc

Priloha_c.4_Cenova_nabidka.doc