Sdružené služby - dodávky elektrické energie pro Psychyatrickou léčebnu Havlíčkův Brod na rok 2010

Psychiatrická léčebna jako zadavatel Vás v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zájemce o veřejnou zakázku "

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, který je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem:
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny

Datum: 08.10.2009

Přílohy (Pozor: před otevřením si přílohy uložte na svůj lokalní disk!):


Zadavaci_dokumentace.doc

PŘÍLOHA_Č.1-OBSAH_NABÍDKY.doc

PŘÍLOHA_Č.2-KRYCÍ_LIST_NABÍDKY.xls

PŘÍLOHA_Č.3-§54písm.a,b,c.doc

PŘÍLOHA_Č.4-§53písm.d,e,f,g,h.doc

PŘÍLOHA_Č.5-§53písm.i.doc

PŘÍLOHA_Č.6-Prokázání_ekonomických_a_finančních_předpokladů-§55.doc

PŘÍLOHA_Č.7-§56písm.a.doc

PŘÍLOHA_Č.8-Návrh_smlouvy_na_dodávky-el.energie.doc

PŘÍLOHA_Č.9-Cenová_nabídka.doc

PŘÍLOHA_Č.10-Prohlášení_o_závaznosti_nabídky.doc

PŘÍLOHA_Č.11-Ostatní_údaje_a_materiály,které_tvoří_nabídku.doc

Zadost_o_dodatecne_informace.doc

Odpoved_na_dotazy.doc