Rekonstrukce a oprava výtahů

Psychiatrická léčebna jako zadavatel Vás v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zájemce o veřejnou zakázku "

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, který je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem:
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny

Datum: 30.03.2009

Přílohy (Pozor: před otevřením si přílohy uložte na svůj lokalní disk!):


Zadávací_dokumentace-hlavní_část

Priloha_c.1-Obsah_nabídky

Priloha_c.2-Krycí_list1-platný

Priloha_c.3-§54_písm.a,b,c

Priloha_c.4-§53písm.d,e,f,g,h

Priloha_c.5-§53písm.i

Priloha_c.6-Prokázání_ekonomických_a_finančních_předpokladů-§55

Priloha_c.7-§56písm.a

Priloha_c.8-Návrh_smlouvy_na_rekonstrukci_a_opravu_výtahů

Priloha_c.9-Cenová_nabídka

Priloha_c.10-Prohlášení_o_závaznosti_nabídky

Priloha_c.11-Ostatní_údaje_a_materiály,které_tvoří_nabídku

Priloha_c.12_Inpekční_zpráva_výtahu_pav3

Priloha_c.13_Inpekční_zpráva_výtahu_pav9

Priloha_c.14_Inpekční_zpráva_výtahu_pav1