Transportní plicní ventilátor

Psychiatrická léčebna jako zadavatel Vás v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zájemce o veřejnou zakázku "

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, který je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem:
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny

Datum: 27.02.2009

Přílohy (Pozor: před otevřením si přílohy uložte na svůj lokalní disk!):


Zadávací_dokumentace.doc

Příloha č.1 Obsah nabídky.doc

Příloha č.2 oprávnění k podn..doc

Příloha č.3 Návrh smlouvy.doc

Příloha č.4 Cenová nabídka.doc