Zhotovení ocelové konstrukce zastřešení rampy u pavilonu č.9

Psychiatrická léčebna jako zadavatel Vás v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zájemce o veřejnou zakázku "

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, který je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem:
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny

Datum: 08.06.2012

Přílohy (Pozor: před otevřením si přílohy uložte na svůj lokalní disk!):


Zadavaci_dokumentace.doc

Přilohac1-Cestne_prohlaseni.doc

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.pdf

S.1 PŮDORYS, ŘEZY A-A, B-B, C-C.pdf

S.2 PŮDORYS STŘECHY.pdf

STATICKÝ VÝPOČET.pdf

VÝPISY TABULKA.pdf

VÝPISY -str . 1.pdf

VÝPISY - str.2.pdf

Ocel-Kce-rampa-PL-vykaz-z.xls