Odvodnění a úprava komunikace pavilonu č.2

Psychiatrická léčebna jako zadavatel Vás v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zájemce o veřejnou zakázku "

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, který je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem:
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny

Datum: 21.10.2008

Přílohy (Pozor: před otevřením si přílohy uložte na svůj lokalní disk!):


zadavaci_dokumentace

Priloha_c.1_Obsah_nabidky

Priloha_c.2_Doklady

Priloha_c.3_Navrh_smlouvy

Priloha_c.4_Cenova_nabidka