Nemocniční informační systém pro Psychiatrickou léčebnu

Psychiatrická léčebna jako zadavatel Vás v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zájemce o veřejnou zakázku "

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, který je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem:
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny

Datum: 22.12.2011

Přílohy (Pozor: před otevřením si přílohy uložte na svůj lokalní disk!):


I NIS Krycí list.doc

II. NIS - Zadávací_dokumentace.doc

III. NIS příloha č.1.doc

Priloha_c.2_Prohlaseni_o_spravnich_deliktech.doc