Sdružené služby - dodávky zemního plynu pro Psychiatrickou léčebnu Havlíčkův Brod na rok 2012

Psychiatrická léčebna jako zadavatel Vás v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zájemce o veřejnou zakázku "

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, který je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem:
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny

Datum: 19.09.2011

Přílohy (Pozor: před otevřením si přílohy uložte na svůj lokalní disk!):


Zadavaci_dokumentace.doc

Priloha_c.1-Obsah_nabidky.doc

Priloha_c.2-Kryci_list_nabidky.xls

Priloha_c.3-§54pism.a,b,c.doc

Priloha_c.4-§53pism.d,e,f,g,h.doc

Priloha_c.5-§53pism.i.doc

Priloha_c.6_Prohlaseni_o_spravnich_deliktech.doc

Priloha_c.7_Seznam_statutarnich_organu_nebo_clenu.doc

Priloha_c.8_Seznam_akcionaru_s_podilem_nad_10%.doc

Priloha_c.9-Prokazani_ekonomickych_a_financnich_predpokladu-§55.doc

Priloha_c.10-§56pism.a.doc

Priloha_c.11-Navrh_smlouvy_na_dodavky-zemni.plyn.doc

Priloha_c.12-Cenova_nabidka.doc

Priloha_c.13-Ostatni_udaje_a_materialy,ktere_tvori_nabidku.doc

Priloha_c.14_Vyzva_k_e-aukci.odt