Dětské hřiště a parkoviště u pavilonu 12

Psychiatrická léčebna jako zadavatel Vás v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zájemce o veřejnou zakázku "

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, který je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem:
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny

Datum: 31.08.2011

Přílohy (Pozor: před otevřením si přílohy uložte na svůj lokalní disk!):


Zadavaci_dokumentace.doc

Priloha_c.1_Prohlaseni_o_spravnich_deliktech.doc

TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf

S.1 SITUACE.pdf

OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA.pdf

S.2 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY.pdf

S.3 VYTYČOVACÍ SITUACE.pdf

Dětské hřiště u Pavilonu č 12 PLHB - výkaz výměr ber prvku.xls

Herní prvky vybavení hřiště - výkaz výměr.doc