Konstrukce zastřešení vstupů na dvou objektech

Psychiatrická léčebna jako zadavatel Vás v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zájemce o veřejnou zakázku "

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, který je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem:
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny

Datum: 05.08.2011

Přílohy (Pozor: před otevřením si přílohy uložte na svůj lokalní disk!):


Zadavaci_dokumentace.doc

Priloha_c.1_Prohlaseni_o_spravnich_deliktech.doc

NOVY_STAV-PUDORYS,REZ_A-A,POHLEDY_B-B,C-C_vstup_internat.pdf

Ocel_kce_zastreseni_schodiste_vstup_internat_PLHB-vykaz_vymer.xls

STATICKY_VYPOCEZ_vstup_internat.pdf

STAVAJICI_STAV-PUDORYS,REZ_A-A,POHLED_B-B_vstup_internat.pdf

Ocel_kce_strisky_nad vstupem_pavilon7_PLHB-vykaz_vymer.xls

PUDORYS,_REZ_A-A,_POHLED_B-B,_C-C_vstup_pavilon7.pdf

STATICKY_VYPOCET_vstup_pavilon7.pdf