Sdružené služby - Dodávky elektrické energie pro Psychiatrickou léčebnu Havlíčkův Brod na rok 2009

Psychiatrická léčebna jako zadavatel Vás v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ( dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako zájemce o veřejnou zakázku "

VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE.

Informace o předmětu veřejné zakázky a další zadávací podmínky včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace naleznete v textu výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, který je nedílnou součástí této výzvy.

S pozdravem:
MUDr. Jaromír Mašek
ředitel léčebny

Datum: 17.10.2008

Přílohy (Pozor: před otevřením si přílohy uložte na svůj lokalní disk!):


Zadávací dokumentace

Příloha_1 - Obsah nabídky

Příloha_2 - Krycí list nabídky

Přiloha_3-§54písm.a,b,c

Příloha_4-§53písm.d,e,f,g,h

Příloha_5-§53písm.i

Příloha_6-Prokázání_ekonomických_a_finančních_předpokladů-§55

Příloha_7-§56písm.a

Příloha_8-Návrh_smlouvy_na_dodávky_ el.energie

Příloha_9-Cenová_nabídka

Příloha_10-Prohlášení_o_závaznosti_nabídky

Příloha_11-Ostatní_údaje_a_materiály,které_tvoří_nabídku