Důležité kontakty

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkošská 2322, 58023 Havlíčkův Brod
IČO:00179230, DIČ:CZ00179230
Ředitel: Mgr. Markéta Holubová
Statutární zástupce ředitele: prim. MUDr. Jiří Konrád
Hlavní sestra: Bc. Lucie Chadimová
Telefon: 569478111 (tel. ústředna)
Fax: 569421842 (sekretariát ředitele)
Centrální příjem pacientů: prim. MUDr. Petr Hromada hromadapplhb.cz

Vedení

e-mail
Ředitel: Mgr. Markéta Holubová mholubovaplhb.cz
Statutární zástupce ředitele: prim. MUDr. Jiří Konrád jkonradplhb.cz
Sekretariát ředitele: Jitka Marišková jmariskovaplhb.cz
Hlavní sestra: Bc. Lucie Chadimová lchadimovaplhb.cz
Manažer kvality: Mgr. Alena Zdražilová azdrazilovaplhb.cz
Vedoucí zdravotně sociální pracovnice: Mgr. Lenka Dománková ldomankovaplhb.cz
Vedoucí psycholog: PhDr. Kamila Hozová Ph.D. khozovaplhb.cz
Náměstek ředitele pro hospodářsko-technické služby (HTS): Ing. Jana Budská jbudskaplhb.cz
Náměstek ředitele pro léčebnou a preventivní péči: MUDr. Jan Horčičko jhorcickoplhb.cz
e-mail
Vedoucí provozně-technického útvaru (PTÚ): Ing. Vladimír Jaščeg vjascegplhb.cz
Vedoucí oddělení personálního a mzdového (PaM): Elena Komůrková ekomurkovaplhb.cz
Oddělení IT: Václav Převrátil vprevratilplhb.cz

Přednostové primariátů:

e-mail
Centrální příjem pacientů: prim. MUDr. Petr Hromada hromadapplhb.cz
Primariát 1: prim. MUDr. Hana Houdková hhoudkovaplhb.cz
Primariát 2: prim. MUDr. Josef Křepela jkrepelaplhb.cz
Primariát 6: prim. MUDr. Michal Mikolaj mmikolajplhb.cz
Primariát 7: prim. MUDr. Jana Stará jstaraplhb.cz
Primariát 7A: prim. MUDr. Jan Horčičko jhorcickoplhb.cz
Primariát 8: prim. MUDr. Jiří Konrád jkonradplhb.cz
Primariát 11A: prim. MUDr. Mária Borzová mborzovaplhb.cz
Primariát 12: prim. MUDr. Tomáš Havelka thavelkaplhb.cz
Primariát 13: prim. MUDr. Lucie Přikrylová lprikrylovaplhb.cz
Primariát 14: prim. MUDr. Přemysl Suchomel psuchomelplhb.cz

Certifikát e-directory certifikační autority