Zpoplatnění vjezdu

Zpoplatnění vjezdu do areálu Psychiatrické nemocnice – pro návštěvy , cizí strávníky , pacienty ambulancí atd.

- zpoplatněný vjezd je v provozu od 03.02.2020

- prvních 60 minut parkování v areálu nemocnice je
ZDARMA

- každá další započatá hodina parkování je ZPOPLATNĚNA
částkou 30,- Kč

- zpoplatněné parkování platí pouze v pracovní dny
od 06,00 do 15,00 hodin

- v pracovní dny od 15,00 do 06,00 hodin je vjezd a
parkování v areálu nemocnice ZDARMA

- ve svátky , soboty , neděle , od 00,00 do 24,00 hodin je
vjezd a parkování v areálu nemocnice ZDARMA

- platby za zpoplatněné hodiny parkování plaťte na
pokladním automatu NA ROHU u výjezdu z areálu
nemocnice – automat je označen „POKLADNA“