Škola při dětském oddělení

Po celou dobu pobytu pokračují děti s neukončenou povinnou školní docházkou ve vzdělávání na stejném typu školy, kterou navštěvovaly doma. Takže se není třeba obávat, že učivo zameškají. Menší děti jsou v mateřské škole s družinou vedeny učitelkami mateřské školy.
Adolescenti s ukončenou povinnou školní docházkou mají vyhrazený čas na samostudium.