Profily zadavatele - elektronicky vypisovaná výběrová řízení

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod jako veřejný zadavatel dle zákona č.137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a resortních pravidel Ministerstva zdravotnictví České republiky pro zadávání veřejných zakázek používá k administraci a uveřejňování informací o veřejných zakázkách tyto elektronické nástroje:
E-tržiště TENDERMARKET
profil zadavatele:
https://www.tendermarket.cz/Z00000328.profil
Tender Arena (dříve eGordion)
profil zadavatele:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=PsychiatrickalecebnaHavlickuvBrod