Pro odborníky

Přijmeme do pracovního poměru lékaře (i absolventy lékařské fakulty bez praxe) se zájmem o základní obory psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, geriatrie a lékaře CDZ.

POŽADUJEME:
• vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství
• skutečný zájem o obor (psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, geriatrie nebo vnitřní lékařství)
• iniciativní přístup k práci, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost
• uživatelskou znalost práce na PC

NABÍZÍME:
• pracovní smlouvu na dobu neurčitou
• perspektivní zaměstnání v moderní psychiatrické nemocnici, která je akreditovaným pracovištěm pro specializační vzdělávání lékařů:
­ v základních oborech: psychiatrie, dětská a dorostová psychiatrie, geriatrie;
­ v nástavbových oborech: gerontopsychiatrie, sexuologie, návykové nemoci.
• široké možnosti zaměstnavatelem podporovaného i financovaného vzdělávání a profesního růstu
• pracovní jistotu a zázemí stabilní, odborně i ekonomicky úspěšné organizace
• zajímavou a různorodou práci
• přátelské prostředí a slušné zacházení
• maximální prostor pro seberealizaci v rámci spektra poskytovaných zdravotních služeb (všechny psychiatrické obory + geriatrie)
• platové ohodnocení podle zákoníku práce a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v závislosti na dosaženém vzdělání a délce odborné praxe

Domníváte-li se, že splňujete naše očekávání, pošlete nám svoji žádost o zaměstnání se strukturovaným profesním životopisem na adresu:
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, personální a mzdové oddělení, Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod
nebo přímo na e-mail ředitele nemocnice: mholubova@plhb.cz

Hledáme adiktologa na oddělení léčby návykových nemocí

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v oboru adiktologie
• výhodou je psychoterapeutický výcvik (i započatý) či předchozí praxe s cílovou skupinou

Nabízíme:
• práci na celý pracovní úvazek a platové ohodnocení podle zákoníku práce a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v závislosti na dosaženém vzdělání a délce odborné praxe
• poradenskou a terapeutickou práci s uživateli návykových látek zaměřenou na abstinenci, motivační práci
• zázemí odborně profilované organizace, práci pod supervizí, další vzdělávání v oboru a podporu v odborném růstu
• pracovní jistotu a zázemí stabilní, odborně i ekonomicky úspěšné organizace
• přátelské pracovní prostředí a slušné zacházení
• možnost finančně zvýhodněného ubytování ve vlastním podnikovém internátu

Nástup je možný ihned nebo podle domluvy.
Profesní životopis a motivační dopis zasílejte prim. MUDr. Haně Houdkové na email: hhoudkova@plhb.cz (do předmětu uveďte „výběrové řízení“)

Pro práci v Centru duševního zdraví (CDZ) Havlíčkův Brod přijmeme do pracovního poměru:

klinického psychologa s úplnou psychoterapeutickou kvalifikací,

kterou doloží:
• certifikátem o absolvování kurzu v systematické psychoterapii vydávaného Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně z.s.
nebo
• osvědčením o funkční specializaci v systematické psychoterapii dříve vydávaným Institutem pro další vzdělávání ve zdravotnictví Praha.

Cílovou skupinou CDZ Havlíčkův Brod tvoří:
1) klienti/pacienti se závažným duševním onemocněním (odpovídá kategorii SMI – Serious / Severe Mental Illness); charakteristika SMI:
a. diagnostické okruhy (F2, F3, eventuálně F42 a F6);
b. trvání onemocnění (déle než 2 roky);
c. funkční narušení (skóre GAF ≤ 70),
2) osoby s potřebou včasné intervence, tzn. osoby s rizikem rozvoje SMI.

Kapacita týmu CDZ je odhadována na 105 - 140 klientů/pacientů, přičemž sociální pracovník i zdravotní sestry budou pracovat s přibližně 15 klienty v případovém vedení.

Pracovní náplň klinického psychologa v CDZ:
• účastní se denních porad multidisciplinárního týmu,
• poskytuje intervence zaměřené na psychoterapeutickou podporu klientů či jejich příbuzných,
• v případě potřeby se bude účastnit krizové intervence v součinnosti s ostatními členy multidisciplinárního týmu CDZ,
• je k dispozici členům týmu pro konzultace, psychoterapeutickou podporu a supervizi,
• poskytuje psychoterapeuticky zaměřené intervence indikované psychiatrem CDZ,
• provádí psychologickou diagnostiku.

Dále požadujeme:
• organizační schopnosti, samostatnost a komunikační schopnosti pro práci v multidisciplinárními týmu CDZ,
• iniciativní přístup k práci, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost,
• uživatelskou znalost práce na PC.

Nabízíme:
• pracovní smlouvu na dobu neurčitou,
• nadstandardní platové ohodnocení podle zákoníku práce a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v závislosti na dosaženém vzdělání a délce odborné praxe
• perspektivní zaměstnání v progresivním typu komplexních zdravotních a sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním,
• široké možnosti zaměstnavatelem podporovaného i financovaného vzdělávání a profesního růstu,
• pracovní jistotu a zázemí stabilní, odborně i ekonomicky úspěšné organizace,
• zajímavou a různorodou práci,
• přátelské pracovní prostředí a slušné zacházení,
• maximální prostor pro seberealizaci v rámci spektra poskytovaných zdravotních služeb.

Domníváte-li se, že splňujete naše očekávání, pošlete nám svoji žádost o zaměstnání se strukturovaným profesním životopisem na adresu:
• Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, personální a mzdové oddělení, Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod
• nebo přímo na e-mail ředitele nemocnice: mholubova@plhb.cz