Primariát 6 psychiatrie

pavilon_6.jpg
Primář: MUDr. Michal Mikolaj

Primariát 6 nemocnice tvoří oddělení 6, oddělení 6A. Oddělení 6, 6A jsou koedukovaná doléčovací oddělení, každé s 35 lůžky, oddělení 6 je uzavřené, oddělení 6A je otevřené. V terapeutickém týmu pracují 3 lékaři, 3 psychologové, sociální pracovnice, 2 týmy zdravotních sester. Na oddělení 6 a 6A jsou překládáni pacienti z přijímacích oddělení léčebny, v individuálních případech sem mohou být pacienti přijímáni přímo. Obsahem činnosti primariátu je komplexní terapie a psychosociální rehabilitace směřovaná především k osobám trpícím poruchou z okruhu schizofrenních psychóz.

Rehabilitační činnost:
Katalog_rehabilitacnich cinnosti_vykonavanych_sestrami-oddeleni_6.pdf
Katalog_rehabilitacnich cinnosti_vykonavanych_sestrami-oddeleni_6A.pdf

Nabízíme:
- farmakoterapii
- psychodiagnostiku, individuální i skupinovou psychoterapii
- integrovaný program pro schizofrenní pacienty
- psychoedukaci (podle programů PRELAPSE) směřovanou k pacientům i jejich rodinným příslušníkům
- nácvik sociálních dovedností
- pracovní terapii, práci s hlínou
- arteterapii
- muzikoterapii
- hipoterapii
- relaxační cvičení a cvičení jógy, tělovou terapii
- sportovní aktivity včetně zázemí, kterým léčebna disponuje (bazén, tělocvična, posilovna - vše v areálu PN)
- klubové aktivity na odděleních
- zájmové a kulturní aktivity (návštěva kina, výstav, výlety)
- pomoc při řešení sociálních problémů
- spolupráci s komunitními centry ve spádové oblasti nemocnice