Primariát 6 - prezentace

Prezentace Primariátu 6
Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě

Primariát 6 Psychiatrické nemocnice v Havlíčkové Brodě tvoří oddělení 6 a oddělení 6A.
Oddělení 6 je koedukované doléčovací oddělení uzavřené s 35. lůžky, oddělení 6A je koedukované příjmové i doléčovací oddělení otevřené - rovněž s 35. lůžky.

Nabízíme moderní komplexní psychiatrickou léčbu a péči pro pacienty trpící poruchou z okruhu schizofrenních psychóz a/nebo afektivními poruchami
(dle MKN 10 dg. okruhy F 2x.x, F 3x.x). Přístup k léčbě našich pacientů vychází z Bio-psycho-sociálního modelu nemoci. Průměrná délka léčby na našem Primariátu je cca 6-10 týdnů - vždy posuzujeme individuálně.

V terapeutickém týmu celého Primariátu 6 pracují 3 lékaři, 3 psychologové, sociální pracovnice, 2 týmy zdravotních sester.

Nabízíme:
Kvalitní a moderní farmakoterapii
Psychodiagnostiku
Individuální i skupinové psychoterapie
Edukační program pro schizofrenní pacienty
Integrovaný program pro schizofrenní pacienty
Nácvik sociálních dovedností
Relaxační cvičení a cvičení jógy, tělovou terapii
Klubové aktivity na odděleních
Pobyt v příjemném a hezky zařízeném prostředí
Zájmové a kulturní aktivity ( návštěva kina, výstav, výlety )
Pomoc při řešení sociálních problémů

Dále v rámci celé léčebny umožňujeme zapojení do:
Pracovní terapie
Animoterapie - Hipoterapie, Canisterapie
Arteterapie
Práce s keramickou hlínou
Návštěvy bazénu, tělocvičny, posilovny - vše v areálu PN
Spolupráci s komunitními centry ve spádové oblasti nemocnice

Unikátním projektem jsou aktivity našich zdravotních sester. Do těchto aktivit se zařazují pacienti dle vlastního výběru ( mají možnost vybrat si dle katalogu ).
Ve výběru jsou :
Trénink kognitivních funkcí
Muzikoterapie
Taneční pohybová terapie
Výtvarné činnosti
Relaxace, progresivní svalová relaxace, tělová terapie
Autogenní trénink
Cvičení na velkých míčích
Činnostní terapie
Masáže, pedikúra
Socioterapie - nácvik sociálních dovedností
Cesta života
Základy etikety
Informatika

Přístup personálu Primariátu 6 je vysoce profesionální, vstřícný, korektní.
Zároveň na našem Primariátu není dovoleno :
užívání či donášení alkoholu a dalších psychoaktivních látek
kouřit mimo prostory k tomu vyhrazené
používat vlastní elektrospotřebiče bez povolení lékaře
poškozovat zařízení oddělení
hrubě narušovat svým chováním režim léčby a oddělení

Na spolupráci a léčebný pobyt u nás se velmi těšíme.

Za Primariát 6 zhotovil MUDr. Michal Mikolaj Prim. Pavilonu 6

V Havlíčkově Brodě, 13.5.2008