Primariát 14 psychiatrie

Primář: MUDr. Přemysl Suchomel

Primariát 14 se skládá ze 2 částí:

- přijímacího koedukovaného oddělení
- oddělení pro dlouhodobě hospitalizované muže (v pavilonu 9)

Přijímací oddělení sídlí v pavilonu 14. Přijímací oddělení je v podstatě oddělením otevřeným s 25 lůžky. Oddělení má lůžkovou část v prvním patře, v přízemí je společenská a komunitní místnost, kuchyňka pacientů a terapeutická místnost v rotundě. Ve druhém patře je ergoterapeutická dílna a arteterapeutický ateliér.

Oddělení vychází z potřeby komplexní léčby v psychiatrii. Do spektra služeb zde poskytovaných patří:
- diagnostika
- krizová intervence
- medikamentosní léčba
- skupinová a individuální psychoterapie
- ergoterapie
- arteterapie
- muzikoterapie
- základy asertivity
- relaxační techniky
- klubové aktivity

Oddělení 14 poskytuje i ambulantní psychiatrickou a psychoterapetickou péči. Oddělení úzce spolupracuje s občanským sdružením FOKUS (sociální centrum, chráněné dílny, chráněné bydlení), konají se zde pravidelné porady multidisciplinárního týmu (pracovníci FOKUSu a různých oddělení léčebny).