Primariát 14 - gestalt terapie

GESTALT TERAPIE

Jde o humanistický směr v psychoterapii, který má své kořeny v psychoanalýze, Gestalt psychologii (vetně teorie pole) a fenomenologii. Inspiruje se také existencialismem, holismem a východními duchovními naukami, v prvé řadě zen-budhismem.

Duchovními "rodiči" Gestalt terapie jsou Frederick ("Fritz") Perls a Laura Perlsová. Jako psychoterapeutický směr ji založili ve čtyřicátých letech dvacátého století. Významní představitelé současné Gestalt terapie jsou E. a M. Polsterovi, J. Zinker, G. Yontef, F. Staemmler, D. van Baalen aj.

Gestalt terapie klade důraz jak na aktuální prožívání (princip "TADY a TEĎ"), tak na celkový proces, jímž klient a jeho vztah s terapeutem prochází. Terapeut pomáhá klientovi uvědomit si jeho tělesné pocity, emoce, myšlenky, jednání, být s nimi v kontaktu a přijmout za ně odpovědnost. Tak mu umožňuje svobodně se rozhodnout, co a jak ve svém životě udělá, eventuelně změní. Pro Gestalt terapii je nejdůležitější vnímat, co člověk prožívá a jak nyní prožívá svou existenci.

V moderním pojetí Gestalt terapie jsou základními pojmy a přístupy dialog, terapeutické pole a fenomenologie. Vzhledem k tomu, že Gestalt terapie se zabývá jevy na hranici kontaktu, lze pracovat tímto způsobem s klienty psychotickými, hraničními, s poruchami osobnosti i neurotickými. Překračuje však rámec terapie, protože vede k osobnímu rozvoji a má i svoji spirituální rovinu, proto se tento přístup hodí i pro klienty bez nějaké patologie.