Primariát 14 - ergoterapie

Ergoterapie na oddělení 14

Pracovní terapie 14 je součástí pavilonu 14. Tomu odpovídá i režim pracovní terapie - je otevřená a nabídka činností vychází především z potřeb, možností a schopností pacienta.

Zcela nově zavádíme pro pacienty z rehabilitačních oddělení možnost práce v knihařské dílně. Pacienti se učí ručnívazbu knih postupně, od začátku celého procesu tvorby knihy. První prací bývá zpravidla jednoduchý sešit: skládání listů do složek, sešívání jednotlivých složek do bloku, práce s blokem - slepení, zařezání, příprava na vložení do desek, výroba desek a finální vlepení bloku do desek. Po zvládnutí této práce přechází k vázání a opravě knih a svazování časopisů, či novin do knih.

Dále nabízíme práci s keramickou hlínou - a to jak modelování, tak točení na kruhu, výrobu šperků - především zaměřenou na korálky a drátěnou bižuterii, batikování a malbu na textil, malbu na sklo, výrobu svíček, výtvarné činnosti řemeslného rázu - zdobení květináčů, malování na kameny, apod.

Cílem pracovní terapie 14 je aktivovat vlastní schopnosti klientů - soustředění, udržení pozornosti, koordinace pohybů k větší přesnosti, zvyšování haptické citlivosti . Vlastní práce by jim měla přinášet radost a uspokojení z procesu výroby. V neposlední řadě rozvíjet jejich tvořivost.