Primariát 14 - asertivita

Asertivita

Trénink asertivity

Součástí skupinových programů je trénování asertivní zručnosti. Odhalujeme manipulativní triky, poznáváme parodoxní výhody zbavování se odpovědnosti, také vymezíme pojmy slušnost, etika, morálka. Nazýváme věci pravými jmény a pokoušíme se uvědomovat si sama sebe.
Porovnáme charakteristiky jedince na škále pasivita až agrese, diskutujeme asertivní práva a snažíme se o psychickou vyrovnanost. Nacvičujeme také schopnosti sociální percepce, tj. schopnosti poznávat způsoby uvažování, prožívání a chování lidí.
Jedním z cílů tréninku je získání sebeúcty a seberespektování, jedním z léků na neštěstí a utrpení může být i asertivita, lze nacvičit například vypořádání se s hněvem, zlostí, nebo se naučit odmítnout požadavky blízkých osob se snahou minimalizovat možné negativní důsledky.