Praktické rady pro pacienty

Co si vzít s sebou při přijetí k hospitalizaci

Doklady:

občanský průkaz (cestovní pas)
průkaz zdravotní pojišťovny
doklad o pracovní neschopnosti, pokud už jej máte vystavený svým lékařem
rozhodnutí, oznámení nebo potvrzení o hmotné nouzi, pokud jej máte vystaveno
jste-li v evidenci úřadu práce - pak příslušný doklad, jím vystavený

Kontakty:

kontakt na osobu blízkou (včetně adresy a telefonu)
kontakt na praktického lékaře, event. ambulantního psychiatra, ke kterému budete po propuštění z nemocnice předání do ambulantní péče

Oblečení:

pohodlné domácí a vycházkové oblečení
domácí a vycházkovou obuv
noční košile nebo pyžamo, event. župan
spodní prádlo, ponožky

Hygienické potřeby:

zubní kartáček a zubní pastu
sprchové mýdlo, šampón
papírové kapesníky
pomůcky k holení
hygienické vložky
hřeben a další osobní toaletní potřeby

Ostatní:

brýle, naslouchadla, event. jiné kompenzační pomůcky
finanční hotovost (pro osobní potřebu a event. na úhradu placených služeb – kadeřnice, holič, pedikérka)

Upozornění:

nedoporučujeme přinášet do nemocnice velkou finanční hotovost, vkladní knížky, šperky apod.
hospitalizovaným pacientům není povoleno držení nebezpečných předmětů (všechny typy zbraní, jedy... ) a přechovávat majetek, který nesouvisí s účelem hospitalizace - více informací v Domácím řádu.