Poradci a poradní orgány

Poradci a poradní orgány

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů.

Období 1.1. 2018 – 31.12. 2018

Název
CGB Konsult s.r.o.

Služby
Daňové a účetní poradenství, právní a ekonomické poradenství

Předmět činnosti
Poradenství, konzultace, průběžná kontrola, ověření, informace a aktualizace v oblasti daní, účetnictví a hospodaření s majetkem, zákona o finanční kontrole a vnitřní legislativy organizace.

Odměna
72 495,-- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název
JUDr. Lubomír Málek

Právní služby

Předmět činnosti
Poradenství, konzultace, právní rozbory a podklady, příprava a sepisování písemností právního charakteru, zastupování před soudy, státním zastupitelstvím, policií, notáři, úřady státní a veřejné správy a fyzickými a právnickými osobami.

Odměna
441 511,-- Kč