Outsourcing

Smlouvy o externích službách viz Veřejné zakázky - Profily zadavatele a v odkazu Smlouvy