Ošetřovatelská péče v psychiatrii - výuka odborné praxe

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod získala prodloužení akreditace k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru „Ošetřovatelská péče v psychiatrii“.

Počet míst pro vzdělávací program : max. 30 osob
Platnost udělení akreditace : do 28.2.2022

Označení specialisty : Sestra pro péči v psychiatrii

Cena : 1 000 Kč na osobu za týden

Kontaktní osoba : Mgr. Alena Zdražilová, vrchní sestra – 569478151, 734 721 756

MODULY

1. Odborný modul – OM 1 : Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii

Rozsah modulu – 5 dnů, tj. 40 hodin odborné praxe
Počet kreditů – 15 kreditů za praktickou část modulu
Cíl modulu – připravit všeobecnou sestru pro specializovanou a vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty s duševním onemocněním.

2. Odborný modul – OM 3 : Specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

Rozsah modulu –5 dnů, tj. 40 hodin odborné praxe
Počet kreditů – 15 kreditů za praktickou část modulu
Cíl modulu – připravit všeobecnou sestru pro poskytování specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče dětem a adolescentům s psychickým onemocněním.


prodlouzeni-akreditace.pdf