Oddělení 5 - pro střednědobou komplexní léčbu

pavilon_5.JPG

Oddělení 5 – oddělení pro střednědobou komplexní léčbu

Střednědobá léčba navazuje na detoxifikaci, je určena pro pacienty závislé na alkoholu, jiných drogách, gamblingu (automaty, sázení...). Zaměřena je nejen na abstinenci, ale i tělesný a duševní stav, řešení sociální situace, na vztahové problémy i na další oblasti života. Minimální doba léčby je 3 měsíce, dle Vaší schopnosti postupovat v léčbě může být prodloužena až na 6 měsíců. Jste v chráněném prostředí, kdy nemáte přístup k návykovým látkám nebo rizikovým místům a částečně jste omezeni ve volném pohybu. Je je to však nutné k Vašemu uzdravení. Aby léčba byla pro Vás přínosná a abyste nebyli při řešení svých problémů rušeni, platí zde určitá pravidla, která je nutné dodržovat. Mezi základní pravidla, při jejichž porušení jste vyloučeni z léčby, patří:

a) užijete alkohol nebo jinou drogu, manipulujete s drogou nebo s předměty souvisejícími s hazardní hrou
b) užíváte psychický nátlak, šikanu, verbální agresivitu (vyhrožování) či fyzickou agresivitu k lidem nebo věcem
c) kradete
d) navazujete výlučné (zvláště sexuální) vztahy
e) nespolupracujete v léčbě
Léčba je dobrovolná, pokud se rozhodnete odejít z léčby, nebudeme Vám v tom zabraňovat, dostanete 24 hod. lhůtu na promyšlení tohoto rizikového rozhodnutí.

Všechna další pravidla programů, chodu oddělení a běžného každodenního života jsou upravena tradičním systémem bodování, který se Vám může zdát na počátku léčby složitý, ale posléze zjistíte, že Vám léčbu zpřehledňuje. Tento bodovací systém tvoří rámec tzv. režimové léčby. Podstata tkví v tom, že jsou dána určitá pravidla, která je nutná dodržovat. Toto Vás vede k zodpovědnosti, můžete sledovat své reakce ve stresových situacích a své chování měnit.
Léčba je rozdělena do několika léčebných stupňů. V úvodním období si zvykáte na komunitu a léčebný režim. Po přijetí máte 4 dny na zvyknutí (adaptační doba), kdy se seznamujete s lidmi v komunitě, s léčebným týmem a s léčebným programem. V adaptační době nejste bodováni. Poté jste přijati za člena komunity a dáte písemný souhlas k tomu, že se chcete léčit a souhlasíte s našimi pravidly. Stabilizuje se Váš psychický a fyzický stav, zaměřujete se na sebe, na svou minulost. Poznáváte své problémy a své chování v určitých situacích, uvědomujete si, co Vám škodí a hledáte možnosti, jak toto změnit. Změny v chování máte možnost „ trénovat“ již v průběhu léčby, řešíte problémy a učíte se novým způsobům jednání. Jste členem komunity, to znamená, že jste součástí určité skupiny lidí, která má za cíl léčbu a která si v potřebných změnách pomáhá. Píšete zápisy do deníků a tím si ujasňujete své myšlenky. Tyto deníky čtou Vaši terapeuti a mohou tak více sledovat, jak se Vám v léčbě daří. V dalším období aktivně pracujete na skupinách, kde o sobě mluvíte a dozvídáte se, jak Vás a Vaše problémy vnímají ostatní pacienti. Dále si ujasňujete své postoje k droze a důvody, proč nepokračovat v užívání. Hledáte cesty k řešení Vašich problémů. Postupně se vracíte do běžného života pomocí vycházek, návštěvy domova a učíte se pracovat s touhou po droze. Gambleři dochází na gamblerskou skupinu a učí se zodpovědně spravovat své finance. Další součástí programu jsou relaxační cvičení, která Vám pomůžou se uvolnit a zvládat stres. Přednášky Vám zase pomáhají získat lepší náhled na svou závislost a poskytují Vám informace, které mohou být prospěšné ve Vašem dalším životě v abstinenci. V pracovní terapii se naučíte novým dovednostem a také aktivnímu odpočinku. Nabízíme i nepovinné programy- hipoterapie, arteterapie, biblické hodiny, kurs asertivity.
V závěrečném období léčby se zaměřujete na budoucnost – zajišťujete si bydlení, zaměstnání, doléčování apod. Plánujete si další konkrétní kroky podporující Vaší abstinenci.