Nakládání s nepotřebným majetkem

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ A JEHO PODMÍNKÁCH NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCE O KOUPI MOVITÉHO MAJETKU -MULTICAR M25
oznámení o výb.řízení.pdf
podmínky výb.řízení.pdf
nabídka a prohlášení FO.doc
nabídka a prohlášení PO.doc
kupní smlouva.docx