Informované souhlasy

Zde si můžete stáhnout a vytisknout tyto texty:
Souhlas s hospitalizací.pdf
Souhlas s přechodným omezením.pdf
Souhlas s poskytováním informací.pdf
Prohlášení rodičů.pdf

---------------------------------------------------------------------------------
sociální oblast

Příkazní smlouva.pdf
Souhlas s čerpáním finančních prostředků.pdf
----------------------------------------------------------------------------------
zdravotní výkony

Informace k ECT.pdf
Souhlas s elektrokonvulzivní terapií.pdf

Souhlas s gastroskopií.pdf

Souhlas s endoskopickou gastrostomií (PEG).pdf

Souhlas s transesofageální echokardiografií.pdf

Souhlas s podáním transfuze.pdf

Souhlas s provedením hiporehabilitace.pdf
----------------------------------------------------------------------------------
ostatní souhlasy

Souhlas při vstupu do komunity oddělení 1A pro střednědobou léčbu návykových nemocí
Souhlas s hormonální léčbou sexuologických poruch
Souhlas s falometrickým vyšetřením