Informační deska

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rozkošská 2322
580 23 Havlíčkův Brod

Pokyn ředitele č. 1/2009

ZŘÍZENÍ INFORMAČNÍ DESKY

V souladu s doporučením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.10.2008 č.j.MZDR-36 420/2008 zřizuje Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod (dále jen „nemocnice“) informační desku.

I. Úprava a umístění informační desky
1.Informační deska je skříňová vitrína o rozměrech 1050 x 750 x 60 mm prosklená nárazuodolným sklem.
2.Informační deska je umístěna na vnější stěně vrátnice nemocnice směrem do ulice Rozkošská. Skříň informační desky je uzamykatelná.

II. Režim a obsah uveřejňovaných informací
1.Na informační desce jsou zveřejňovány základní údaje týkající se nemocnice, oznámení podle vyhlášky č.247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí, v platném znění, a oznámení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, případně jiné významné skutečnosti týkající se nemocnice.
2.Zveřejňované informace jsou současně dostupné na internetových stránkách nemocnice, na adrese www.plhb.cz.
3.Za zveřejňování informací na informační desce odpovídá sekretariát ředitele.
4.Zveřejňované informace schvaluje ředitel nemocnice nebo náměstek ředitele pro HTS.
5.Minimální lhůta pro vyvěšení informace o výběrovém řízení na vedoucí funkci dle § 2, odst. 2 písm. d) vyhlášky č.247/1993 Sb. je 15 dnů ode dne vyhlášení výběrového řízení.
6.Minimální lhůty pro vyvěšení informací o zadání veřejných zakázek odpovídají požadavkům hlavy III části druhé zákona č.137/2006 Sb.

III. Závěrečná ustanovení
O změně či zrušení tohoto pokynu je příslušný rozhodnout ředitel nemocnice.

Pokyn je závazný pro:
vedoucí zaměstnance HTS, jiné ředitelem pověřené zaměstnance

Účinnost: od 1.4.2009

Havlíčkův Brod 9.3.2009

MUDr. Jaromír Mašek v.r. ředitel psychiatrické nemocnice