Atestační zkoušky

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod byla pověřena Ministerstvem zdravotnictví ČR zajištěním výkonu atestačních zkoušek v oboru specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v psychiatrii.

Členové oborové atestační komise jmenovaní minstrem zdravotnictví :

Mgr. et Bc. Jaroslava Knížková
Mgr. et Bc. Alena Zdražilová
MUDr. Josef Lukáš
Mgr. Radka Červená
Hana Přibylová, DiS.

Rozpis požadavků k realizaci atestační zkoušky 20.4.2015 – 23.4.2015
Zahájení vždy v 7,00 hod., uchazeči se dostaví do lékařské knihovny PN
( administrativní budova, 1. patro).
Praktická zkouška = 7,30 – 9,30 hod., teoretická zkouška = od 10,00 hod.
Při praktické části zkoušky není nutný ochranný pracovní oděv a obuv.
Úhradu za atestační zkoušku ve výši 500 Kč složí uchazeči v hotovosti v pokladně PN před zkouškou, nebo nejpozději v den zkoušky mezi 6.-7. hodinou.
Kontaktní osoba – Mgr. Zdražilová (569478379, 734721756).

SKMBT_C45111051207380-001-001.jpg
SKMBT_C45111051207380-002-002.jpg
SKMBT_C45111051207380-003-003.jpg