Akreditovaný kvalifikační kurz sanitář

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

PRACOVNÍ TERAPEUT

Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Absolvent kurzu
- získá odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovního terapeuta, který pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu vykonává své povolání v oblastech, které přímo souvisí s poskytováním zdravotní péče.