Akreditovaný kvalifikační kurz sanitář

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

SANITÁŘ

Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR a platí ve všech zdravotnických zařízeních v České republice.

Absolvent kurzu
- získá odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře, který se pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu podílí na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních.

Rozsah kurzu
Teoretická část = 100 hodin /2 dny v týdnu/
Praktická část = 80 hodin / lze rozdělit po dnech/

Místo konání
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Podmínky přijetí do kurzu
věk 18 let
ukončené základní vzdělání
očkování proti virové hepatitidě typu B (případně lze očkování zahájit v průběhu kurzu – 2 dávky vakcíny musí být podány před odbornou praxí)

Termín konání
Zahájení kurzu : 11.5.2021
Plánované ukončení kurzu: 27.7.2021

Cena kurzu
5 000 Kč
Platba v hotovosti - nejpozději v den zahájení kurzu

Ukončení kurzu
Praktická a teoretická zkouška

Kontaktní osoba
Mgr. Alena Zdražilová, manažerka kvality
Kontakt: 569 478 379 / 734 721 756 / azdrazilova@plhb.cz

Závaznou přihlášku do sanitářského kurzu najdete zde

AttachmentSize
akreditace sanitar.pdf384.03 KB
kurs sanitar-prihlaska.pdf61.41 KB