Akreditovaný kvalifikační kurs - Pracovní terapeut

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

PRACOVNÍ TERAPEUT

Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Absolvent kurzu
- získá odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovního terapeuta, který pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu vykonává své povolání v oblastech, které přímo souvisí s poskytováním zdravotní péče.

Rozsah kurzu
Teoretická část = 140 hodin /2 dny v týdnu/
Praktická část = 160 hodin /lze rozdělit po dnech/, z toho 80 hodin v akreditovaném zařízení
Místo konání
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Podmínky přijetí do kurzu
věk 18 let
ukončení středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou
očkování proti virové hepatitidě typu B (případně lze očkování zahájit v průběhu kurzu – 2 dávky vakcíny musí být podány před odbornou praxí)
Termín konání
Zahájení kurzu : 3. září 2019
Plánované ukončení kurzu: 17. prosince 2019
Cena kurzu
13 000 Kč za teoretickou část - platba v hotovosti - nejpozději v den zahájení kurzu
1 000 Kč za týden praktické části – platba nejpozději v den začátku praxe

Ukončení kurzu
Praktická a teoretická zkouška
Kontaktní osoba
Mgr. Alena Zdražilová, manažerka kvality
Kontakt: 569 478 379 / 734 721 756 / azdrazilova@plhb.cz

Závaznou přihlášku do sanitářského kurzu najdete zde

AttachmentSize
akreditace_pracovni_terapeut.pdf340.64 KB
prihlaska.pdf63.36 KB