Akreditace - obor psychiatrie

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod má podle ustanovení § 17 odst. 4 ve spojení s ustanovením § 41 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta od 16.5.2007 Ministerstvem zdravotnictví ČR na 7 let udělenu akreditaci k uskutečňování specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie. Zájemci o absolvování specializačních stáží z řad lékařů se mohou hlásit na sekretariátu ředitele.
akreditace_psyciatrie_1.jpg
akreditace_psyciatrie_2.jpg