Akreditace - obor návykové nemoci

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod má podle ustanovení § 17 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta od 27.10.2006 na 10 let udělenu akreditaci k uskutečňování specializačního vzdělávání v oboru návykové nemoci.Zájemci o absolvování specializačních stáží z řad lékařů se mohou hlásit na sekretariátu ředitele.

AttachmentSize
Akreditace-navykove-nemoci.pdf47.89 KB