Akreditace - dětská klinická psychologie

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod má podle ustanovení § 49 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 96/2004 Sb.) a v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 500/2004 Sb. udělenu akreditaci k uskutečňování celého vzdělávacího programu dětská klinická psychologie.
Viz: akreditace-detska-klinicka-psychologie.pdf